Photoshooting in white poppies in Turkey

Portfolio